PUBLICATIONS

See also Google citations

Accepted or under review

 • Hoek, J., Sanders, T.J.M., & Spooren, W.P.M.S. (accepted, 2021). Automatic coherence analysis of Dutch: Testing the subjectivity hypothesis on a larger scale. Corpora, 16(1). HoekSandersSpooren_Corpora_ToAppear

Published

2011

 • Hooijdonk, C. van & Spooren, W. (2011). De rol van beeld in tekstverwerking: een overzicht van bestaand onderzoek. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 33(3), 233-248.
 • Dubbeldam, I., Sanders, J., Meijman, F. & Spooren, W. (2011). Websites op consult. Zorgverleners over de inbreng van en verwijzing naar medische websites tijdens het consult Tijdschrift voor Taalbeheersing, 33(2), 166-186.
 • Spooren, W. (2011). Sms-taal: + of – ? De invloed van nieuwe media op geletterdheid. Ons Erfdeel, 54(3), 54-61.

2010

  • Spooren, W.P.M.S. & Degand, L. (2010). Coding coherence relations: Reliability and validity. Corpus Linguistics and Linguistic Theory, 6(2), 241-266. DOI 10.1515/cllt.2010.009
  • Spooren, W., Sanders, T., Huiskes, M., & Degand, L. (2010). Subjectivity and causality: A corpus study of spoken language. In S. Rice and J. Newman (Eds.), Empirical and Experimental Methods in Cognitive/Functional Research (pp. 241-255-14). CSLI/University of Chicago Press. Text
  • Vis, K., Spooren, W., & Sanders, J. (2010). Using RST to analyze subjectivity in text and talk. In E. Tabakowska, M. Choinski & L. Wiraszka (Eds.), Cognitive Linguistics in Action: From Theory to Application and Back (pp. 293-316). Berlin: Mouton de Gruyter.

2009

   • Sanders, T.J.M. & Spooren, W.P.M.S. (2009). Causal categories in discourse: Converging evidence from language use. In T.J.M. Sanders & E.E. Sweetser (Eds.), Causal categories in discourse and cognition (Cognitive Linguistics Research, 44) (pp. 205-246). Berlin, New York: Mouton de Gruyter. Sanders&spooren_CUP_april08
   • Sanders, T.J.M. & Spooren, W.P.M.S. (2009). The cognition of discourse coherence. In J. Renkema (Ed.), Discourse, of course (pp. 197-212-14). Amsterdam: Benjamins.
   • Spooren, W.P.M.S., Onrust, M.G. & Sanders, J.M. (Eds.). (2009). Studies in Taalbeheersing 3. Assen: Van Gorcum.
  • Vis, K., Sanders, J.M. & Spooren, W.P.M.S. (2009). Subjectiviteit door de jaren heen: Conversationalisatie in journalistieke teksten. In W.P.M.S. Spooren, J.M. Sanders & M.G. Onrust (Eds.), Studies in Taalbeheersing 3 (pp. 405-418). Assen: van Gorcum.

2008

 • Spooren, W.P.M.S. & Mulder, G. (2008). Negatief in het nieuws. De invloed van negatieve berichtgeving op het bedrijfsimago. Etmaal van de Communicatiewetenschap. Text
 • Spooren, W.P.M.S. & Sanders, T.J.M. (2008). The acquisition order of coherence relations: On cognitive complexity in discourse. Journal of Pragmatics, 40(12), 3-26.

2007

 •  Sanders, T.J.M. & Spooren, W.P.M.S. (2007). Discourse and text structure. In D. Geeraerts & H. Cuyckens (Eds.), The Oxford handbook of cognitive linguistics (pp. 916-943). Oxford: Oxford University Press.

2006

 • Bestgen, Y., Degand, L. & Spooren, W.P.M.S. (2006). Toward automatic determination of the semantics of connectives in large newspaper corpora. Discourse Processes, 41(2), 175-194.
 • Lagerwerf, L., Spooren, W.P.M.S. & Degand, L. (Eds.). (2006). Discourse Processes, 41(2).
 • Lagerwerf, L., Spooren, W.P.M.S. & Degand, L. (2006). Surface cues of content and tenor in text. Discourse Processes, 41(2), 111-116.
 • Spooren, W.P.M.S. (2006). [Book review Cultural differences in the persuasiveness of evidence types in France and the Netherlands]. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 28(4), 373-377.

2001-2005

 • Bestgen, Y., Degand, L. & Spooren, W.P.M.S. (2003). On the use of automatic techniques to determine the semantics of connectives in large newspaper corpora: an exploratory study. In Spooren,.W Degand, L. Lagerwerf, L. (Ed.), Determination of information and tenor in texts: Multidisciplinary approaches to discourse (Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU, 41) (pp. 189-202).
 • Bolt, A.M. & Spooren, W.P.M.S. (2003). De complexiteit van naamwoordstijl: de gesubstantiveerde infinitief experimenteel onderzocht. In L van Waes, P Cuvelier, G Jacobs & I de Ridder (Eds.), Studies in Taalbeheersing 1 (pp. 71-82). Assen: Koninklijke van Gorcum.
 • Degand, L., Bestgen, Y., Spooren, W. & Van Waes, L. (2001, Eds), Multidisciplinary approaches to discourse. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU.
 • Degand, L., Spooren, W.P.M.S. & Bestgen, Y. (2004). On the Use of Automatic Tools for Large-scale Semantic Analyses of Causal Connectives. In B. Webber, D. Byron (Ed.), Proceedings of the 2004 ACL Workshop on Discourse Annotation (pp. 25-32).
 • Hoeken, H., Spooren, W.P.M.S. & Schellens, P.J.M.C. (2004). Taalbeheersing en externe communicatie. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26(3), 161-163.
 • Hoeken, H., Spooren, W.P.M.S. & Schellens, P.J.M.C. (Eds.). (2004). Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26(3).
 • Lagerwerf, L., Spooren, W.P.M.S. & Degand, L. (Eds.). (2005). Information Design Journal + Document Design, 13(1).
 • Lagerwerf, L., Spooren, W.P.M.S. & Degand, L. (2005). Identifying information and tenor in text: Introduction. Information Design Journal + Document Design, 13(1), 1-4.
 • Lagerwerf, L., Spooren, W.P.M.S. & Degand, L. (Eds.). (2003). Determination of information and tenor in text: multidisciplinary approaches to discourse 2003 (Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU, 41). Amsterdam, Münster: Stichting Neerlandistiek VU & Nodus.
 • Sanders, T., Schilperoord, J., & Spooren, W., (Eds, 2001). Text representation: Linguistic and psycholinguistic aspects. Amsterdam, etc.: Benjamins.
 • Sanders, T.J.M., Spooren, W.P.M.S. & Wijk, C. van (Eds.). (2003). Gramma/TTT – Tijdschrift voor Taalwetenschap, 9(2/3).
 • Sanders, T.J.M., Spooren, W.P.M.S. & Wijk, C. van (2002). Recente ontwikkelingen in de tekstwetenschap: onderzoek naar de analyse, verwerking en productie van discourses. Gramma/TTT – Tijdschrift voor Taalwetenschap, 9(2), 87-91.
 • Sanders, T. & Spooren, W.P.M.S. (2002). Tekst en cognitie. In Th. Janssen (Ed.), Taal in gebruik: Een inleiding in de taalwetenschap (pp. 111-129). Den Haag: Sdu. Preprint: TiG.06.v5
 • Sanders, T., & Spooren, W. (2001). Text representation as an interface between language and its users. In T. Sanders, J. Schilperoord & W. Spooren (Eds.). Text representation: Linguistic and psycholinguistic aspects (pp. 1-24). Amsterdam, etc.: Benjamins.
 • Spooren, W.P.M.S. (2003). Taalbeheersing als interdiscipline. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 25(4), 342-356.
 • Spooren, W.P.M.S. (2002). Inhoud, vorm en begrijpelijkheid van gebruiksteksten. In F.J. Meijman & F. Meulenberg (Eds.), Medische publiekscommunicatie: Een panorama (pp. 48-58). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Spooren, W. (2005). Humor en reclame. In T. van Strien & R. Zemel, (Red.), Daer omme lachen die lieden. Opstellen over humor in literatuur en taal voor Fred de Bree (pp. 95-101). Amsterdam etc.: Nodus. Humor en reclame.
 • Spooren, W.P.M.S. (2005). [Book review Overspecification in instructive texts]. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 27(4), 327-330.
 • Spooren, W.P.M.S. (2005). Taalbeheersing en normativiteit: de studie van effectief taalgebruik. In L..Beheydt L. Degand P. Hilligsmann & S. Vanderlinden (Eds.), Neerlandistiek in Frankrijk en in Franstalig België (Langues & Cultures, 1) (pp. 89-101). Louvain-la-Neuve: Academia Bruylant; Presses universitaires de Louvain.
 • Spooren, W.P.M.S. (2003). The Handbook of Discourse Analysis (ed. by D. Shiffrin, D. Tannen and H.E. Hamilton)]. Document Design, 4(2), 189-193.
 • Spooren, W.P.M.S. & Arwert, M. (2003). Guilt-appeals in fondswervingbrieven. In Cuvelier, Jacobs, G. Waes, L. van (Ed.), Studies in Taalbeheersing 1 (pp. 437-450). Assen: Koninklijke Van Gorcum.
 • Spooren, W. (2001). Book review of Causal connectives have presuppositions: Effects on coherence and discourse structure – Luuk Lagerwerf, Doctoral dissertation. LOT (Netherlands graduate School of Linguistics) 10. The Hague: Holland Academic, 1998. pp. 253 p. ISBN 90-5569-53-8. Journal of Pragmatics, 33 (1), 137-141
 • Spooren, W., Bekker, B. & Noordman, L. (2001), Reversed order and subjectivity in different text types. In Degand, L., Bestgen, Y., Spooren, W. & Van Waes, L. (Eds), Multidisciplinary approaches to discourse (pp. 161-172) Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU.).

-2000

 • Bekker, B., & Spooren, W. (1999). Reversed order and perspective. In J. Moore, J. Oberlander, A. Knott & T. Sanders (Eds), Proceedings of the Workshop Levels of Representation in Discourse. Edinburgh: HCRC.
 • Hoeken, H., Spooren, W., Beijers, G., & Wijk, C. van. (1993). Massacommunicatie op etiketteksten. Massacommunicatie, 4, 289-307.
 • Hoeken, H., & Spooren, W. (1997). Determinanten van interesse: welke teksten worden waarom gelezen? In H. van den Bergh, D. Jansen, N. Bertens, & M. Damen (Eds.), Taalgebruik ontrafeld: Bijdragen van het zevende VIOT-taalbeheersingscongres (pp. 439-448). Dordrecht: Foris.
 • Jaspers, J. J. T. M., Spooren, W. P. M. S., Noordman, L. G. M., & Vonk, W. (1987). Tegenstellingen en argumentatie. Tijdschrift voor taal- en tekstwetenschap, 7, 3-26.
 • Kerstens, J., & Spooren, W. (1984). Het verschijnsel FOCUS in de generatieve taalkunde. Nieuwe taalgids, 77, 193-213.
 • Lagerwerf, L., & Spooren, W. (1994). Effectieve reclame door taalkundige blik. Communicatief, 7, 6-12.
 • Maes, A., Spooren, W.P.M.S., Hoeken, H. & Noordman, L.G.M. (Eds.). (1999). Document Design. Linking writers’ goals and readers’ needs. Tilburg: Discourse Studies Group, Tilburg University.
 • Renkema, J., & Spooren, W. (1993). Communicatie over educatie. Director, 294, 215-218.
 • Renkema, J., Spooren, W.P.M.S. & Hoeken, H. (1999). New horizons in document design. The quest for better documents. Document Design, 1(1), 1-5.
 • Risselada, R., & Spooren, W. (1998). Special issue on discourse markers. Journal of Pragmatics, 29.
 • Risselada, R., & Spooren, W. (1998). Introduction: Discourse markers and coherence relations. Journal of Pragmatics, 29.
 • Sanders, J., & Spooren, W. (1997). Perspective, subjectivity, and modality from a cognitive linguistic point of view. In W.-A. Liebert, G. Redeker, & L. Waugh (Eds.), Discourse and perspective in cognitive linguistics (pp. 85-114). Amsterdam etc.: Benjamins.
 • Sanders, J., & Spooren, W. (1996). Subjectivity and certainty in epistemic modality: a study of Dutch epistemic modifiers. Cognitive Linguistics, 7, 241-264.
 • Sanders, T., & Spooren, W. (1991). Organizing the set of coherence relations. In M. Caenepeel et al. (Eds.), Proceedings of the workshop on discourse coherence. Edinburgh: University of Edinburgh.
 • Sanders, T. & Spooren, W.. (1999). Communicative intentions and coherence relations. In W. Bublitz, U. Lenk & E. Ventola (Eds.), Coherence in Spoken and Written Discourse (Pragmatics&Beyond, 63) (pp. 235-250). Amsterdam: Benjamins.
 • Sanders, T. J. M., Spooren, W. P. M., & Noordman, L. G. M. (1993). Coherence relations in a cognitive theory of discourse representation. Cognitive Linguistics, 4, 93-134.
 • Sanders, T., Spooren, W., & Noordman, L. (1992). Toward a taxonomy of coherence relations. Discourse Processes, 15, 1-35.
 • Spooren, W. (1987). Over gepresupponeerde informatie. Gramma, 11, 43-57.
 • Spooren, W. P. M. S. (1989). Some aspects of the form and interpretation of global contrastive coherence relations. Unpublished Ph.D. Dissertation, K.U. Nijmegen.
 • Spooren, W. (1992). Ongewenste interpretaties van teksten: het gevaar van de tegenstellingsrelatie. Communicatief, 5, 23-27.
 • Spooren, W. (1994). Teksttypen – tekstsoorten: tekstwetenschappelijke opmerkingen over de bruikbaarheid van teksttypologieën. Spiegel, 12, 59-78.
 • Spooren, W. (1997). The processing of underspecified coherence relations. Discourse processes, 24, 149-168.
 • Spooren, W. (1997). Bespreking van M. de Jong & P.J. Schellens (1995). Met het oog op de lezer. Pretestmethoden voor schriftelijk voorlichtingsmateriaal. Taalbeheersing, 19, 76-80.
 • Spooren, W. (1998). Structuring texts: text linguistics. In R. Dirven, M. Verspoor, & G. Radden (Eds.), Practical introduction to language and linguistics (pp. 203-226). Amsterdam: Benjamins. [also translated into several other languages, a.o. Spanish, Dutch, German, Greek and Korean]
 • Spooren, W.P.M.S. (1999). Boekbespreking [Book review It’s about time]. Taalbeheersing, 21(4), 328-333.
 • Spooren, W. (2000). Boekbespreking van E. Tiggeler (2000), Taalwijzer voor de overheid. Taalactief, 1 (4), 17.
 • Spooren, W., & Gravestein, M. (1997). Vaktermen in productinformatie: Effect van tekstbegrijpelijkheid op overtuigingskracht. In H. van den Bergh, D. Jansen, N. Bertens, & M. Damen (Eds.), Taalgebruik ontrafeld: Bijdragen van het zevende VIOT-taalbeheersingscongres (pp. 475-486). Dordrecht: Foris.
 • Spooren, W., Hoeken, H., & Sanders, T. (1994). Tekstbegrip als functie van tekststructuur en tekstinteressantheid. In A. Maes, P. V. Hauwermeiren, & L. V. Waes (Eds.), Perspectieven in taalbeheersingsonderzoek (pp. 98-108). Dordrecht: ICG Publications.
 • Spooren, W., & Jaspers, J. (1990). Tekstoperaties en tekstperspectieven. Gramma, 14, 195-220.
 • Spooren, W., & Mulder, M. (1995). Interessante teksten hebben een goede structuur niet nodig – of wel? Tijdschrift voor Taalbeheersing, 17, 90-104.
 • Spooren, W., Mulder, M., & Hoeken, H. (1998). The role of interest and text structure in professional reading. Journal of Research in Reading, 21, 109-120.
 • Spooren, W., & Risselada, R. (1997). Preface to Discourse Markers. Discourse Processes, 24, 1-2.
 • Spooren, W., & Risselada, R. (1997). Special issue on discourse markers. Discourse Processes, 24, 1-168.
 • Spooren, W., & Schoonhoven, S. (2000). Het effect van verrassendheid en voorkennis op de bereidheid om een mailing te lezen. In N. Ummelen, R. Neutelings & A. Maes (Eds.), Over de grenzen van de taalbeheersing: Taal, tekst en communicatie (pp. 405-414). Den Haag: SDU.
 • Spooren, W., Sanders, T., & Visser, J. (1994). Taxonomie van coherentierelaties: Evidentie uit taalverwervings onderzoek? Gramma/ TTT, 3, 33-54.
 • Spooren, W.P.M.S., Sanders, T. & Wijk, C. van (2000). Samenhang in diversiteit: Opstellen voor Leo Noordman. Tilburg: Faculteit der Letteren, KU Brabant.
 • Spooren, W., Smith, B., & Renkema, J. (2000). De invloed van stijl en argumentatiesoort op de overtuigingskracht van een direct mail. Taalbeheersing, 22 (4), 344-357.
 • Spooren, W., Tates, K., & Sanders, T. (1996). Taalverwerving en de classificatie van coherentierelaties. Nederlandse taalkunde, 1, 26-51.